32163 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B