32183 ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B