32194 ΚΕΤΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B