32268 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B