32303 ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B