32321 ΝΤΑΚΟΒΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B