32338 ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B