32568 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B