32689 ΒΑΣΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B