32816 ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B