32920 ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B