32920 ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B