32929 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B