32958 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B