33009 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B