33308 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B