33425 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B