33433 ΜΠΟΓΔΑΝΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ - Πληρωμή για 2024A και 2024B