33455 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ - ΠΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗ ΞΑΝΘΟΥΛΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B