33484 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΚΑΝΕΛΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B