33512 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B