33525 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B