33528 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B