33757 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B