33880 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Πληρωμή για 2024A και 2024B