33915 ΝΑΤΖΑΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΑΜΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B