33964 ΣΚΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B