34047 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B