34099 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B