34104 ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B