34205 ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B