34257 ΜΕΓΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B