34329 ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B