34474 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B