34487 ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B