34494 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B