34593 ΜΑΡΓΚΑΡΙΤΙ ΑΡΙΣΤΙΡ - Πληρωμή για 2023A και 2023B