34677 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B