34819 ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B