34914 ΤΣΙΠΙΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B