34916 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B