35213 ΚΑΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΩΡ - Πληρωμή για 2023A και 2023B