35279 ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B