35281 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΘΕΟΦΑΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B