35341 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B