35367 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B