35496 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B