35585 ΚΟΥΡΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B