35608 ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B