35942 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΦΑΗΛ - Πληρωμή για 2025A και 2025B