36030 ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B